Posts

Showing posts from May, 2015

ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI KEPADA SESIAPA YANG DIKEHENDAKINYA..

ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI

SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 245 :
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah ), maka Allah akan memperlipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan ( rezeki ) dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

SURAH 13 AR RA’D ( GURUH ) AYAT 26 :
Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu ( dibandingkan dengan ) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan ( yang sedikit ).

SURAH 17 AL ISRAA’ ( MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI ) AYAT 30 :
Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya.

SURAH 28 AL QASHASH ( CERITA-CERITA ) AYAT 82 :
Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-cit…