Posts

Showing posts from May, 2015

ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI KEPADA SESIAPA YANG DIKEHENDAKINYA..

ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 245 : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah ), maka Allah akan memperlipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan ( rezeki ) dan kepadanyalah kamu dikembalikan. SURAH 13 AR RA’D ( GURUH ) AYAT 26 : Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu ( dibandingkan dengan ) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan ( yang sedikit ). SURAH 17 AL ISRAA’ ( MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI ) AYAT 30 : Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. SURAH 28 AL QASHASH ( CERITA-CERITA ) AYAT 82 : Dan jadilah orang-orang yang kemarin menc