ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI KEPADA SESIAPA YANG DIKEHENDAKINYA..

ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI

SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 245 :
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah ), maka Allah akan memperlipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan ( rezeki ) dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

SURAH 13 AR RA’D ( GURUH ) AYAT 26 :
Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu ( dibandingkan dengan ) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan ( yang sedikit ).

SURAH 17 AL ISRAA’ ( MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI ) AYAT 30 :
Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya.

SURAH 28 AL QASHASH ( CERITA-CERITA ) AYAT 82 :
Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan karun itu. Berkata: “Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunianya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita ( pula ). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari ( ni’mat Allah )”,

SURAH 29 AL’ANKABUUT ( LABA-LABA ) AYAT 62 :
Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan Dia ( pula ) yang memyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

SURAH 30 AR RUUM ( BANGSA RUMAWI ) AYAT 37 :
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan dia ( pula ) yang menyempitkan ( rezeki itu ). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ( kekuasaan Allah ) bagi kaum yang beriman.

SURAH 34 SABA’ ( KAUM SABA’ ) AYAT 36 :
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan ( bagi siapa yang dikehendakinya ), akan tetapi kebenyakan manusia tidak mengetahui”,

SURAH 34 SABA’ ( KAUM SABA’ ) AYAT 39 :
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi ( siapa yang dikehendakinya )”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

SURAH 39 AZ ZUMAR ( ROMBONGAN-ROMBONGAN ) AYAT 52 :
Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

SURAH 42 ASY SYUURA ( MUSYAWAEAT ) AYAT 12 :
Kepunyaannyalah perbendaharaan langit dan bumi; dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Comments