ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI KEPADA SESIAPA YANG DIKEHENDAKINYA..

ALLAH MELAPANGKAN DAN MENYEMPITKAN REZEKI

SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 245 :
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah ), maka Allah akan memperlipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan ( rezeki ) dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

SURAH 13 AR RA’D ( GURUH ) AYAT 26 :
Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu ( dibandingkan dengan ) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan ( yang sedikit ).

SURAH 17 AL ISRAA’ ( MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI ) AYAT 30 :
Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya.

SURAH 28 AL QASHASH ( CERITA-CERITA ) AYAT 82 :
Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan karun itu. Berkata: “Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunianya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita ( pula ). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari ( ni’mat Allah )”,

SURAH 29 AL’ANKABUUT ( LABA-LABA ) AYAT 62 :
Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan Dia ( pula ) yang memyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

SURAH 30 AR RUUM ( BANGSA RUMAWI ) AYAT 37 :
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan dia ( pula ) yang menyempitkan ( rezeki itu ). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ( kekuasaan Allah ) bagi kaum yang beriman.

SURAH 34 SABA’ ( KAUM SABA’ ) AYAT 36 :
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan ( bagi siapa yang dikehendakinya ), akan tetapi kebenyakan manusia tidak mengetahui”,

SURAH 34 SABA’ ( KAUM SABA’ ) AYAT 39 :
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi ( siapa yang dikehendakinya )”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

SURAH 39 AZ ZUMAR ( ROMBONGAN-ROMBONGAN ) AYAT 52 :
Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

SURAH 42 ASY SYUURA ( MUSYAWAEAT ) AYAT 12 :
Kepunyaannyalah perbendaharaan langit dan bumi; dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Comments

Popular posts from this blog

JUMLAH REGIONAL WITEL TELKOM INDONESIA

Kalau seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatannya atau ujian untuk meniggikan derajatnya?